מכוון הערכה חלופית חמד ועד יא' תלם

 

 

מכוון הערכה חלופית חמד ועד יא תלם

עיצוב- 5 נק'

 • עמוד השער כולל את המרכיבים הנדרשים (כולל תמונה)
 • תוכן עניינים כולל כותרות הפרקים ותואם את מספור העמודים
 • המסמך רציף ואחיד

הכנה לעדות- 10 נק'

 • פסקת מבוא קצרה הכוללת רקע היסטורי פרטי איש העדות תמונה/מפה
 • שאלות הכנה לקראת הראיון עצמו

העדות- 40 נק'

 • העדות מובאת בצורה מסודרת מבחינה כרונולוגית
 • העדות מנוסחת כרצף סיפורי ברור

מרכיבי העדות- 30נק'

 • נבחרו 2 מרכיבי עדות מתוך העדות
 • הצגת מרכיבי העדות נעשית בהיקף הנדרש
 • הצגת מרכיבי העדות נעשית בשימוש מקור בבליוגרפי

רפלקציה- 10נק'

 • רפלקציה אישית כתובה בצורה ברורה המשתפת את הקורא בתהליך אותו עובר הכותב
 • רפלקציה קבוצתית בעל פה לאורך כל התהליך
 • עמידה בזמנים
 • תרומה אישית משמעותית לעבודת הצוות

ביבליוגרפיה- 5 נק'

רישום ביבליוגרפי תקין של מקורות המידע

accessibility